D&D stone-fire

PRIVACY VERKLARING: dd. 28/05/2018

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door D&D Stone-Fire, weg op bree 101 – 3670 Oudsbergen (Meeuwen), met als contactpersoon voor de verwerking Manuela Warson.

 1. Aan wie is dit privacy-beleid gericht?

Deze Privacy-verklaring betreft het verwerken van personengegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die een belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

De persoonsgegevens zullen door ons steeds met grootste zorg behandeld worden. Indien U vragen of opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hiervoor terecht bij de verantwoordelijke van voor de verwerking, Manuela Warson. (Zie onder punt 1.)

 1. Welke categoriëen van persoongegevens verwerken wij?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden mogelijks verwerkt door ons, afhankelijk van de relatie die we met U hebben:

 • Naam, voornaam, titel, adres (privé/werk), vroegere adressen, telefoonnummer (privé/werk), e-mail
 • Ten aanzien van professionals: bedrijfsgegevens, adres, telefoon, e-mail, BTW-nummer, ondernemingsnummer en rekeningnummers.
 • Merk en model van producten en diensten waarvoor u belangstelling hebt getoond of offerte voor hebt aangevraagd.
 • Merk en model van producten en diensten die verband houden met de bestelling
 • In geval van een uitvoering van een reparatie: merk, model, toestelnummer, probleem of uitgevoerde werken
 • Datum van de registratie van de gegevens en de bron

Wij kunnen ook informatie over U verwerken die afkomstig is uit externe databases, zoals van de fabrikant van uw toestel of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens. Dit om Uw gegevens up-to-date te houden of om U gepersonaliseerde reclame te sturen.

 1. Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerking?

Met Uw toestemming (rechtsgrond: art. 6 Privacywetgeving):

 • Om Uw vraag te kunnen behandelen wanneer U ons vragen stelt via website, e-mail of per telefoon.
 • Om Uw deelname aan onze commerciële activiteiten, wedstrijden of tevredenheidsonderzoeken te kunnen behandelen.
 • Voor het opmaken van een offerte of uitveroen van Uw contract (art. 6b Privacywetgeving).
 • Voor de realisatie, aanvaarding en opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst naverkoop en incasso.
 • Voor onderhoud en herstel van Uw toestel.
 • Voor boekhoudkundige doeleinde, klantenbeheer en leveranciersbeheer.
 • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.
 • Het voeren van onze marketingsactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien we er op toe dat het evenwicht tussen het belang en respect voor Uw privéleven bewaard blijft (art. 6f Privacywetgeving).
 • Om U te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingsprofiel.
 • Om Uw gegevens te centraliseren, combineren en verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.
 • Om U onverwijld te kunnen contacteren in gevan van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot Uw toestel.
 • In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals fiscale en boekhoudkundig verplichtingen, het verwerken en bewaren en of doorgeven van gegevens aan de bevoegde instanties vereisen.
 1. Kunnen deze persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven?

In de volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

 • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen namens ons bepaalde diensten uit te voeren. Zoals opbouwers, ITC-providers, externe accountant, verzekeringsmaatschappij, etc. In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van instructies die zij van ons krijgen.
 • Aan de fabrikant van uw toestel of producten.
 • Aan onze commercële partners zodat zij U commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketingprofiel.
 • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
 1. Doorgave buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgevens zullen niet worden doorgegeven naar bestemmelingen buiten de EU. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn voor de uitvoering van Uw opdracht worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen en overeenkomstig de verplichtingen van de privacywetgeving.

 1. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

D&D Stone-Fire bewaart Uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behandelen, vervullen van doeleinden hierboven vermeld, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

 1. Welke rechten heeft onze klant?

 

 • Recht om geïnformeerd te worden over het hoe en waarom rond de verwerking, verzameling en analyse van uw persoonsgegevens.
 • Recht op correctie of aanpassen van uw persoonsgegevens.
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u bewaren.
 • Recht van verzet tot gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperkign van de verwerking.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens van de ene verwerker naar de andere
 • Mogelijkheid tot indiening van klachten bij de gegevensbeschermingautoriteit (commission@privacycommission.be).

 

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch mogelijk zijn.

 1. Slotbepaling

Wij hopen U voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met Uw persoonsgegevens.

Indien U nog vragen hebt omtrent ons privacybeleid, het uitoefenen van Uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, kan U ons altijd contacteren.

 1. Contact

Weg op bree 101

B-3670 Oudsbergen, Meeuwen

Tel.: +32 11 61 15 63

https://stone-fire.be